AC Steel, Kladno Dříň

Vytápění skladové haly 


ZŠ Praha Vinoř

Přístavba tělocvičny 


ECK Kladno

Rozvody topení a klimatizace 


SSHR

Rekonstrukce rozvodů ZTI